Fundacja
Sport
Support

Integrujemy tysiące Polaków!

Nasze imprezy

MISJA

  • Promujemy sport
  • Edukujemy na temat jego bezpieczeństwa.
  • Szkolimy lokalnych animatorów sportu oraz nauczycieli, którzy realizują projekty sportowe w swoich społecznościach.
  • Integrujemy ludzi.
  • Wykorzystujemy siłę wydarzeń sportowych, tworząc płaszczyzny do spotkań z innymi, poznania ich i nawiązania relacji.

"Niech ćwiczenia fizyczne będą częścią waszego poszukiwania wyższych wartości, które kształtują charakter i dają poczucie godności i sukcesu, we własnych oczach i w oczach innych."

Jan Paweł II

KONTAKT

ul. Królewska 47/68,

00-103 Warszawa.